Urząd Miejski
Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 22 grudnia 2020 12:29

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

 

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 1990 t.j.) informuje, że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargowym na okres 3 lat na cele budownictwo mieszkaniowego wielorodzinnego.

Wykaz wywieszono na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Sadowej 4 na tablicy ogłoszeń, na I piętrze.

Bytom Odrzański, dnia 22.12.2020r.

 
8,5 mln zł dla OSP PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 21 grudnia 2020 14:56

Do Ochotniczych Straży Pożarnych trafi ponad 8,5 mln zł dofinansowania z UE. Pieniądze powędrują do gmin: Bytom Odrzański, Szczaniec, Sulęcin, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Szprotawa i Otyń. Otrzymane wsparcie pozwoli samorządom doposażyć lokalne OSP oraz rozwinąć niezbędną dla nich infrastrukturę. - Nie umiemy inaczej wyrazić wdzięczności strażakom, którzy pełnią tak olbrzymią rolę społeczną, jak poprzez zatroszczenie się o ich potrzeby w zakresie sprzętu. Z wielką dumą pomagamy OSP, aby funkcjonowało w godnych warunkach - mówił Jacek Sauter, Burmistrz Bytomia Odrzańskiego.

 

Cały artykuł można przeczytać tutaj

 
Komunikat Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
piątek, 18 grudnia 2020 09:49

Serdecznie Zapraszamy

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytomiu Odrzańskim zaprasza do telefonicznego kontaktu z terapeutami, udzielającymi porad osobom mającym problemy z alkoholem i ich rodzinom.

Kontakt telefoniczny: 693554252, 693334613 – piątek 18 grudnia 2020 r. w godz. 15.oo–18.oo.

 
informacja o wyniku przetargu z dnia 11 grudnia 2020r. PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 15 grudnia 2020 10:29

informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z dnia 11 grudnia 2020r.

 
Zdobądź nową wiedzę za darmo! PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
środa, 25 listopada 2020 11:19
Gmina Bytom Odrzański wraz z Miedziowym Stowarzyszeniem Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza na szkolenia, które dadzą Ci nowe umiejętności działania w Internecie. Ty bierzesz udział w wartościowym szkoleniu, w zamian za to szkoły w gminie dostaną nowe komputery do swoich pracowni.
Wszystkie informacje oraz możliwość zapisania się tutaj: https://miedziowestowarzyszenie.pl/bytomodrzanski/
 
Ogłoszenie Burmistrza o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 24 listopada 2020 14:06

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

 

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 1990 t.j.) informuje, że został podany do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

Wykaz wywieszono na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Sadowej 4 na tablicy ogłoszeń, na I piętrze.

Bytom Odrzański, dnia 24.11.2020r.

 

 
Spis Rolny 2020 PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 24 listopada 2020 11:05

Plakat A3 3 mm spadu CMYK

 
Przerwa w dostawie wody PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 23 listopada 2020 11:58

Przerwa w dostawie wody 25.11.2020 r

 
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 10 listopada 2020 09:57

BURMISTRZ BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ

Numer działki

Powierzchnia nieruchomości

ha

i oznaczenie wg danych ewidencyjnych gruntów

Numer

KW

Położenie

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości 
i sposób jej

zagospodarowania

Cena

nieruchomości

w zł

 

Wadium

w zł

 

Minimalna wysokość postąpienia

w zł

 

 

679/5

 

0,4145

 

Bp - 0,4145 ha

 

 

ZG1N/00053448/3

 

miasto

Bytom Odrzański

ul. Fabryczna

 

Zurbanizowana nieruchomość gruntowa niezabudowana.  
Przeznaczona do sprzedaży na cele inwestycyjne o funkcji produkcyjno-technicznej.

Obecnie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego zbywaną nieruchomość.

Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bytom Odrzański, przeznaczona jest jako teren zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów.

Określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy nieruchomości nastąpić może w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

 

 

244.040,00

+ 23 % VAT

 

 

24.404,00 

 

2.450,00

 

WARUNKI  PRZETARGU

 

 1. Przetarg odbędzie się 11 grudnia 2020r. o godz. 900 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim ul. Sadowa 4.
 2. Minimalne postąpienie w wysokości 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 3. Wadium w określonej wyżej wysokości należy wpłacić na konto nr  46 96740006 0010 0023 0739 0001 B.S. w Bytomiu Odrzańskim w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 07 grudnia 2020rwymagana kwota znajdowała się na koncie Gminy Bytom Odrzański.Przy wpłacie należy wskazać nr działki, na którą wpłacane jest wadium.
 4. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu  przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości.
 5. Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:                                                       - w przypadku osób innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie o reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

- w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze
stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia 
nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

- w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie 
aktu notarialnego.

6. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

  - o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Bytom Odrzański w związku z przetargiem  na sprzedaż nieruchomości.

  - że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;

  - że zapoznały się z dokumentami dotyczącymi sposobu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości objętej przetargiem.

  7. Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożą dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.

  8. Nabywca ponosi koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży nieruchomości, sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.

  9.Termin zawarcia umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

   10.  W przypadku uchylania się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Burmistrza, wadium ulega przepadkowi na rzecz gminy Bytom Odrzański.

   11.  Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.

   12.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej 1 % postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

   13.  Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu udziela Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim (pokój nr 221 lub telefonicznie pod nr 68-3884022).

   Bytom Odrzański, dnia 10.11.2020r.

    
   Zamknięta droga Nowa Sól - Stany PDF Drukuj Email
   Urząd Miejski
   Wpisany przez Administrator   
   czwartek, 22 października 2020 09:43

   Komunikat

   Powiatowy Zarząd Dróg w Nowe Soli informuję, że ze względu na wysoki stan rzeki Odry, droga powiatowa 1027F relacji Stany - Lipiny, na odcinku Nowa Sól - Stany od dnia 22.10.2020 r. będzie zamknięta dla ruchu pojazdów.

    

    

   Załączniki:
   Pobierz ten plik (doc02315020201022091739.pdf)Komunikat PZD[ ]134 Kb
    
   Uwaga PDF Drukuj Email
   Urząd Miejski
   Wpisany przez Administrator   
   piątek, 16 października 2020 09:25

   Szanowni mieszkańcy

    
   << pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

   Strona 11 z 45