Ważne dokumenty PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 11 lutego 2010 15:29
Ważne dokumenty
Program Rewitalizacji Gminy Bytom Odrzański na lata 2016-2022
Strategia Rozwoju Gminy Bytom Odrzański na lata 2015-2022
Strategia Bytomia Odrzańskiego
Plan Rozwoju Lokalnego
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA BYTOM ODRZANSKI na lata 2009-2013
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Bytom Odrzański na lata 2004-2014
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bytom Odrzański na lata 2004-2014
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bytom Odrzański na lata 2014-2017
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bytom Odrzański.
UCHWAŁA NR X-61-2017 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bytom Odrzański

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bytom Odrzański na lata 2011–2032
Raport o stanie Gminy Bytom Odrzański 2020 rok
Raport o stanie Gminy Bytom Odrzański 2019 rok
Raport o stanie Gminy Bytom Odrzański 2018 rok
Raport o stanie Gminy Bytom Odrzański 2014-2018 + prezentacja
Raport o stanie Gminy Bytom Odrzański 2010-2014
Raport o stanie Gminy Bytom Odrzański 2006-2010
Raport o stanie Gminy Bytom Odrzański 2002-2006
Raport o stanie Gminy Bytom Odrzański 1998-2002
Powszechna Inwentaryzacja Przyrodnicza. Gmina Bytom Odrzański
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Bytom Odrzański
STRATEGIA ROZWOJU NOWOSOLSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla NOWOSOLSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO