Honorowi obywatele
Wadim Tyszkiewicz PDF Drukuj Email
Honorowi obywatele
Wpisany przez Administrator   
piątek, 03 sierpnia 2012 12:29
Uchwałą nr XIV/118/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała nr XIV/118/2012 z 26 kwietnia 2012 roku Rada Miejska w Bytomiu Odrzańskim nadała tutuł Honorowego Obywatela Bytomia Odrzańskiego Panu Wadimowi Tyszkiewiczowi - Prezydentowi Nowej Soli
Uzasadnienie

Tytuł Honorowego Obywatela Bytomia Odrzańskiego jest symbolicznym podziękowaniem złożonym na ręce Prezydentowi Nowej Soli, Panu Wadimowi Tyszkiewiczowi, za ogromną pracę, jaką wykonał wraz ze współpracownikami przy realizacji projektu pod nazwą „Odra dla Turystów 2014…” Pan Prezydent Wadim Tyszkiewicz pełni rolę lidera tej historycznej dla miasta inwestycji, która została zrealizowana z udziałem środków pomocowych Unii Europejskiej

 
Maciej Kałuski PDF Drukuj Email
Honorowi obywatele
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 19 listopada 2009 15:35

Uchwałą nr XX/153/05 z dnia 9 września 2005 roku Uchwała nr XX/153/05 z 9 września 2005 roku (pdf, 30kb) Rada Miejska w Bytomiu Odrzańskim nadała tutuł Honorowego Obywatela Bytomia Odrzańskiego Panu Maciejowi Kałuskiemu - członkowi Zarządu Województwa Lubuskiego.

Uzasadnienie
Tytuł Honorowego Obywatela Bytomia Odrzańskiego przyznano w szczególności za: prowadzenie polityki regionalnej, która uwzględnia potrzeby i interesy tak małych jednostek samorządowych jak Gmina Bytom Odrzański oraz za pracę i działalność na rzecz społeczeństwa i miasta Bytomia Odrzańskiego.

 
Andrzej Bocheński PDF Drukuj Email
Honorowi obywatele
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 19 listopada 2009 15:33

Uchwałą nr XX/152/05 z dnia 9 września 2005 roku Uchwała nr XX/152/05 z 9 września 2005 roku (pdf, 30kb) Rada Miejska w Bytomiu Odrzańskim nadała tutuł Honorowego Obywatela Bytomia Odrzańskiego Panu Andrzejowi Bocheńskiemu - Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

Uzasadnienie
Tytuł Honorowego Obywatela Bytomia Odrzańskiego przyznano w szczególności za: prowadzenie polityki regionalnej, która uwzględnia potrzeby i interesy tak małych jednostek samorządowych jak Gmina Bytom Odrzański oraz za pracę i działalność na rzecz społeczeństwa i miasta Bytomia Odrzańskiego.

 
Elżbieta Marszałek PDF Drukuj Email
Honorowi obywatele
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 19 listopada 2009 15:31
Uchwałą nr VIII/48/07 z dnia 15 czerwca 2007 roku Uchwała nr VIII/48/07 z 15 czerwca 2007 roku (pdf, 15kb) Rada Miejska w Bytomiu Odrzańskim nadała tutuł Honorowego Obywatela Bytomia Odrzańskiego Pani dr Elżbiecie Marszałek- Rektor Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Turystycznej w Szczecinie.
Uzasadnienie
W dniu 4 lipca 2007 r. zostanie otwarta przystań rzeczna w Bytomiu Odrzańskim realizowana z udziałem środków pomocowych w ramach programu Interreg IIIA. Główną inicjatorką budowy przystani jest Pani dr Elżbieta Marszałek
Działania Pani dr Elżbiety Marszałek na rzecz rzeki Odry poprzez m. in. organizowanie od 11 lat międzynarodowej ekspedycji wodnej "Flis Odrzański" znacząco przyczyniły się do rozpoczęcia budowy przystani rzecznej. Pani Elżbieta poprzez swoje zainteresowania, pasję i upór zwróciła uwagę na możliwość turystycznego wykorzystania Odry, tworząc wcześniej odpowiednie warunki techniczne w porcie.
Pani Elżbieta marszałek z wykształcenia magister geografii (1968), od 1996 r. doktor nauk ekonomicznych. Nauczycielka geografii i geografii turystycznej, wieloletnia dyrektor Zespołu Szkół nr 8 w Szczecinie, a od 2001 r. rektor Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Turystycznej była wielokrotnie odznaczana i wyróżniana za działalność i pracę naukową. Autorka wielu książek, artykułów i recenzji wydawniczych na temat gospodarki morskiej, geografii, turystyki, wychowania i dydaktyki.
To osoba, która poprzez swoją pracę zawodową i naukową przyczynia się do najlepszej promocji Bytomia Odrzańskiego.
 
Sławomir Moździoch PDF Drukuj Email
Honorowi obywatele
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 19 listopada 2009 15:29
Uchwałą nr XV/116/08 z dnia 20 czerwca 2008 roku Uchwała nr XV/116/08 z 20 czerwca 2009 roku (pdf, 15kb) Rada Miejska w Bytomiu Odrzańskim nadała tutuł Honorowego Obywatela Bytomia Odrzańskiego Sławomirowi Moździochowi.
Uzasadnienie
We wrześniu 2008 r. w Bytomiu Odrzańskim odbędzie się kolejna, VIII już, konferencja naukowa, realizowana w ramach archeologicznych Spotkań Bytomskich.
Międzynarodowe konferencje, których organizatorem od 1993 r. jest Pan Sławomir Moździoch, gromadzą historyków i archeologów, a także naukowców innych specjalności, interesujących się tematyką wczesnego średniowiecza Europy Środkowej. Ich efektem są wydawane drukiem kolejne tomy "Spotkań Bytomskich", zawierające materiały z odbytych konferencji naukowych.
Sławomir Moździoch związany jest z Bytomiem Odrzańskim od 1984 r., od kiedy prowadzi badania archeologiczne na terenie byłego grodziska kasztelańskiego i obecnego miasta. Wyniki badań publikuje w wydawnictwach specjalistycznych, krajowych i zagranicznych, m.in. w "Informatorach Archeologicznych", "Śląskich Sprawozdaniach Archeologicznych" oraz w książkach, m.in. w obszernym opracowaniu pt. "Castrum Munitissimum Bytom".
Ogółem opublikował ponad 80 prac naukowych. Od 1992 roku był współredaktorem naszego lokalnego miesięcznika "Obserwator Odrzański", w którym zamieszczał ciekawe informacje o przeszłości ziemi bytomskiej i jej mieszkańcach.
Uczestniczył również w przygotowaniu pierwszej monografii Bytomia Odrzańskiego, wydanej w 2000 roku, w której zamieścił rozdział "Ziemia bytomska w pradziejach i wczesnym średniowieczu".
Pan Sławomir Moździoch ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, na kierunku archeologii, w maju 1980r. W październiku 1980r. rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie Histo-rii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk. Publiczna obrona pracy doktor-skiej odbyła się 20 listopada 1987r.
Od roku 1999 prowadzi wykłady i ćwiczenia z zakresu historii starożytnej ziem polskich w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego. Od stycznia 2002 roku pełni funkcję kierownika Oddziału wrocławskiego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Wielokrotnie wyróżniany działalność nagradzany za działalność i pracę naukową.
Z całym przekonaniem można stwierdzić, że dr Sławomir Moździoch w pełni zasługuje na tytuł Honorowego Obywatela Bytomia Odrzańskiego. To osoba, która poprzez swoją pracę zawodową i naukową przyczynia się do najlepszej promocji Bytomia Odrzańskiego.

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2