Projekty 'miękkie'
RELACJA z I-ego TURNIEJU SOŁECTW GMINY BYTOM ODRZAŃSKI PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 04 listopada 2014 14:06

 

W dniu 25.10.2014r. odbył się I-y Turniej Sołectw organizowany w ramach projektu pt. INTEGRUJEMY SPOŁECZNOŚĆ WIEJSKĄ GMINY BYTOM ODRZAŃSKI POPRZEZ ORGANIZACJĘ I-ego TURNIEJU SOŁECTW” dofinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie VIII”- Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce”, przez Ośrodek Działaj Lokalnie

„Fundację „ Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” oraz ze środków Rady Miejskiej i Stowarzyszenia Społeczności Wiejskiej Gminy Bytom Odrzański-głównego organizatora imprezy.

Więcej…
 
PODSUMOWANIE PROJEKTU „INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA..." PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 22 lipca 2014 13:23

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU

 

   „INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA

I WYCHOWANIA UCZNIÓW

KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

W GMINIE BYTOM ODRZAŃSKI” ETAP II

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Termin realizacji:

  • ETAP I -15.09.2011r. do 30.06.2013r.
  • ETAP II- 01.10-30.06.2014r.

Wysokość dofinansowania łącznie- 91 937,30:

  • ETAP I-76 615,30zł,w tym na pomoce dydaktyczne -24 115,30zł
  • ETAP II- 15 322,00, w tym na pomoce dydaktyczne – 10 072zł

Łącznie na pomoce pozyskano 34 187,30

Więcej…
 
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013/2014-ETAP II PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 17 marca 2014 09:26

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013/2014- ETAP II

- od 03.10.2013r. do dnia 31.01.2014r.

   Dnia 22.10.2013r. w ramach projektu, rozpoczęły się zajęcia rozwijające zdolności artystyczne „mały aktor”, a zajęcia rozwijające zdolności z języka niemieckiego rozpoczęły się 05.11.2013r. z udziałem rodziców. Rodzice uczestników zakwalifikowanych do projektu podpisali stosowne dokumenty: kartę uczestnictwa dziecka w proponowanych zajęciach, oświadczenia oraz deklaracje. Zostali też zapoznani z regulaminem projektu oraz stronami internetowymi, na których umieszczone są wszelkie informacje o projekcie i stosowne dokumenty, a także z planem poszczególnych zajęć.

   Działaniami projektowymi objęliśmy w Etapie II projektu 20 uczniów- 12 do zajęć artystycznych „mały aktor”/ w tym 3ch i 9 dz/ oraz 8 uczniów do zajęć językowych / 2chł i 6dz./.

   Zajęcia odbywały się zgodnie z podanym planem. Nauczyciele prowadzący zajęcia zostali wyłonieni z ogłoszenia na składanie ofert umieszczonego na stronach internetowych Gminy Bytom Odrzański oraz Zespołu Szkół. Po wyborze osób sporządzono stosowną notatkę i podpisano umowy zlecenia na realizację zajęć, z zastrzeżeniem, iż wynagrodzenia za pracę nauczyciele otrzymywać będą po wpłynięciu środków z EFS. Nauczycieli wyrazili zgodę i do tego czasu wykonywali prace społecznie wpisując swoje zajęcia na karcie pracy. Wynagrodzenie otrzymali w dniu 28.12.2011r. Na potrzeby zajęć językowych zakupiono materiały biurowe dla nauczycieli i dla uczestników, w tym pomoce dydaktyczne, które są na bieżąco wykorzystywane w pracy z uczniami. Zakupiono także materiały plastyczne oraz pomoce dydaktyczne, w tym stroje teatralne do zajęć artystycznych. W ramach tego etapu zakupiono pomoce na kwotę 24 115zł. W ramach zajęć wykonywano zdjęcia dokumentując ich przebieg. Można je obejrzeć na stronie internetowej www.bytomodrzanski.pl oraz www.zsbo.home.pl

 

Załączniki:
Pobierz ten plik (sprawozdanie za I półrocze.pdf)sprawozdanie za I półrocze.pdf[ ]4693 Kb
 
Relacja z XXIV przeglądu grup kolędniczych PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
środa, 15 stycznia 2014 08:23

RELACJA Z XXIV PRZEGLĄDU GRUP KOLĘDNICZYCH
W NOWEJ SOLI 14.01. 2014
Z UDZIAŁEM GRUPY „MAŁY AKTOR"

 

W ramach zajęć rozwijających zdolności artystyczne „mały aktor" utworzona grupa uczestników z klas I-III rozwija swoje zdolności bawiąc się w teatr. W związku z tymi działaniami przygotowaliśmy i opracowaliśmy sztukę teatralną z okazji Świąt Bożego Narodzenia pt. „Jasełka". Obejrzeli ją w dniu 20.12.2013r. uczniowie klas I-III oraz klas zerowych oraz mieszkańcy Miasta i Gminy Bytom Odrzański podczas Miejskiej Wigilii dla samotnych.
Dnia 14.01. pojechaliśmy z ta sztuką na XXIV Przegląd Grup Kolędniczych do Nowej Soli gdzie grupa zdobyła wyróżnienie. Jest to pierwszy mały sukces grupy, której serdecznie gratulujemy. W spektaklu wykorzystano zakupione do zajęć w ramach projektu stroje i rekwizyty. W załączeniu zdjęcia.

 

Koordynator projektu

Katarzyna Zielonka

 
"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III -etap II PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 22 października 2013 07:34

 

W roku szkolnym 2013/2014 rozpczął się drugi etap realizacji projektu

dla uczniów klas I-III

METRYCZKA PROJEKTU-ETAP II

Numer wniosku:   WND-POKL.09.01.02-08-144/11

Tytuł projektu:     "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III

                             szkół podstawowych województwa lubuskiego w Gminie Bytom

                             Odrzański

Beneficjent:         Gmina Bytom Odrzański

Priorytet:             IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie:            9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości

                             usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie:       9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym

                          dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

CEL GŁÓWNY

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III dla co najmniej 35% uczniów uczących się w klasach I-III szkoły podstawowej Zespołu Szkół w Bytomiu Odrz.

 

Załączniki:
Pobierz ten plik (20131021.zip)Załączniki[ ]412 Kb
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 5