Rewitalizacja
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
piątek, 15 stycznia 2016 10:45

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 Informuję, że w prowadzonym przez GMINĘ Bytom Odrzański postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. „Rewitalizacji bytomskiej starówki – zagospodarowanie urbanistyczne kwartałów zabudowy w otoczeniu rynku”.

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez Wykonawcę:

 

BASIS s.c.

Biuro Architektoniczne Sirojć i Szkółka

A: Wolbromska 7

53-148 Wrocław

 

 
Zapytanie o cenę PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 04 stycznia 2016 10:36

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Przedmiot zamówienia:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dot. „Rewitalizacji bytomskiej starówki – zagospodarowanie urbanistyczne kwartałów zabudowy w otoczeniu rynku”. Zakres prac projektowych został określony w załączniku graficznym do niniejszego zapytania cenowego. Dokumentacja projektowa winna obejmować: dokumentację projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, dokumentacja projektu wykonawczego, przedmiary robót budowlanych, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, uzyskanie pozwolenia na budowę/lub zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zamiaru wykonania robót budowlanych, wersja elektroniczna dokumentacji projektowej. Ponadto w projektant będzie świadczył pomoc merytoryczną zamawiającemu w opracowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz będzie udzielał wyjaśnień w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Załączniki:
Pobierz ten plik (ZAPYTOCENEDOKTECH.pdf)ZAPYTOCENEDOKTECH.pdf[ ]75 Kb
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 3