Home
1% - podziel się podatkiem PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 18 stycznia 2011 14:00

1proc

Kontynuując akcję przekazywania przez mieszkańców gminy 1% podatku dochodowego na cele organizacji pożytku publicznego prosimy o zgłaszanie propozycji instytucji i osób związanych z Bytomiem Odrzańskim mających możliwość otrzymania wsparcia w tej formie.

Poprawiony: wtorek, 18 stycznia 2011 14:14
 
Utrudnienia w ruchu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 30 listopada 2010 12:50
Informujemy, że w związku z prowadzonym remontem przepustu w ciągu ulicy Spacerowej, od dnia 30.11.2010r. do odwołania wystąpią utrudnienia w ruchu.
 
Mikołajki 2010 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 29 listopada 2010 13:15

MIKOLAJ

Poprawiony: poniedziałek, 29 listopada 2010 16:58
 
Zbiórka krwi - podsumowanie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 29 listopada 2010 12:59

DSC00691 W sobotę 27 listopada br. odbyła sie kolejna zbiórka krwi zorganizowana przez bytomski Klub "HONOROWYCH DAWCÓW KRWI" PCK.

Tym razem przybyło 33 chętnych, z tego 27 zostało zakwalifikowanych i zdało krew.

Wszystkim tym osobom w imieniu potrzebujących dziekujemy i zapraszamy ponownie.

Poprawiony: poniedziałek, 29 listopada 2010 13:30
 
Wyniki wyborów samorzadowych 2010 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 23 listopada 2010 13:40

Informujemy, że wyniki wyborów do sejmików województw, rad powiattów, rad gmin oraz wójtów/burmistrzów/prezydentóqw miast publikowane są na stronach Państwowej Komisji Wyborczej przedstawione pod adresem: http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/080000/080402.html

Poprawiony: wtorek, 23 listopada 2010 13:52
 
Zbiórka krwi PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 09 listopada 2010 00:00

Klub "HONOROWYCH DAWCÓW KRWI" PCK w Bytomiu Odrz.

zaprasza na zbiórkę krwi, która odbędzie się w dniu 27.11.2010 na Rynku w Bytomiu Odrzańskim od 9.00

Aby oddać krew należy:
- zjeść rano lekkostrawne śniadanie,
- mieć przy sobie dowód tożsamości ze zdjęciem i książeczkę RUM,
- wypełnić kwestionariusz, który zostanie sprawdzony i zweryfikowany przez pielęgniarkę.

Następnie pobrana zostanie próbka krwi na badanie hemoglobiny (nakłucie w palec). Lekarz przeprowadzi badanie internistyczne i przedmiotowy wywiad.
- jeśli lekarz zakwalifikuje dawcę, wówczas pozostaje tylko oddać krew. Czas oddania 450 ml to około 5 -7 minut.

Krew może oddać każdy, kto jest:
- w wieku od 18 do 65 lat,
- waży powyżej 50 kg,
- posługuje się językiem polskim
- przeszedł pozytywnie badanie lekarskie poprzedzające pobranie krwi od kandydata na dawcę krwi lub od dawcy krwi, obejmujące: wywiad medyczny oraz skrócone badanie przedmiotowe.
- przedstawi dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem zamieszkania oraz nr PESEL

Dawcy krwi uzyskują: bezpłatne badanie lekarskie, laboratoryjne badanie krwi przed poborem oraz badanie krwi na obecność wirusów HIV, żółtaczki typu B i C oraz kiły wykonywane po pobraniu krwi, zwolnienie od pracy w dniu krwiodawstwa, posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4500 kalorii – zwykle jest to 8 czekolad.

I najważniejsze – bezcenne poczucie ofiarowania konkretnej pomocy drugiemu człowiekowi.

Poprawiony: wtorek, 09 listopada 2010 11:50
 
Uchwała Nr 7/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytomiu Odrzańskim PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 04 listopada 2010 15:48

UCHWAŁA  Nr  7/10

Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytomiu Odrzańskim

z dnia 04 listopada 2010 r.

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz burmistrza, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku, powołuje się dwie obwodowe komisje wyborcze.

§ 2. Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do uchwały.

§ 3. 1. Komisje zbierają się na pierwszym posiedzeniu nie później niż w 5 dni od dnia ich powołania.

2. Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje burmistrz.

§ 4. Zadania i uprawnienia osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych określa art. 14 i art. 20 ww. ustawy.

§ 5. Składy osobowe komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Urzędzie Miejskim i w każdej siedzibie obwodowej komisji wyborczej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

/-/ Jan Gryziec

Załącznik do uchwały Nr 7/10

Miejskiej Komisji Wyborczej

w  Bytomiu Odrzańskim

z dnia 04 listopada 2010 roku

SKŁADY

obwodowych komisji wyborczych w gminie BYTOM ODRZAŃSKI

OBWODOWA  KOMISJA  WYBORCZA  Nr 1  w Bytomiu Odrzańskim:

 1. Grzesiak Elżbieta        - zam. Bytom Odrzański
 1. Gwarda Marek            - zam. Bytom Odrzański
 1. Kędzierska Marta       - zam. Bytom Odrzański
 1. Kidziak Urszula          - zam. Bytom Odrzański
 1. Kozłowska Beata        - zam. Bytom Odrzański
 1. Mazurkiewicz Roman – zam. Bytom Odrzański
 1. Ogrodniczuk Helena   - zam. Bytom Odrzański
 1. Struś Małgorzata         - zam. Bytom Odrzański

 

OBWODOWA  KOMISJA  WYBORCZA  Nr 2  w Bytomiu Odrzańskim:

 1. Chmielewski Tomasz  – zam. Bytom Odrzański
 1. Choptiany Marianna    -  zam. Bytom Odrzański
 1. Dziubańska Józefa        - zam. Bytom Odrzański
 1. Koresendowicz Paweł  - zam. Bytom Odrzański
 1. Łukaczyński Wojciech – zam. Bytom Odrzański
 1. Maćkowska Edyta        - zam. Bytom Odrzański
 1. Supruniuk Katarzyna    - zam. Bytom Odrzański
Poprawiony: wtorek, 09 listopada 2010 08:53
 
OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 04 listopada 2010 15:47

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytomiu Odrzańskim

z dnia 04 listopada 2010 r.

o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 64o ust. 8 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) podaje się do wiadomości publicznej informację o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Listom kandydatów  komitetu  wyborczego, o których mowa w art. 64o  ust. 7 pkt 1 ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województw,  przyznano następujący numer:

Lista nr 13 – Komitet Wyborczy Wyborców Miłośników Bytomia Odrzańskiego

Listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 64o ust.7 pkt 2 w wyniku przeprowadzonego w dniu 4 listopada 2010 r. losowania przyznano następujące numery:

Lista nr 14 – Komitet Wyborczy Wyborców Zofia Jolanta Fudali

Lista nr 15 – Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

/ - /Jan Gryziec

 
OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 04 listopada 2010 15:38

OBWIESZCZENIE

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM

z dnia 4 listopada 2010 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

w wyborach do Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim

zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Miejska Komisja Wyborcza w Bytomiu Odrzańskim podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.

Okręg Wyborczy Nr 1

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1.

BARAN Mateusz Paweł, lat 22, zam. Bytom Odrzański

Lista nr 13 – KWW MIŁOŚNIKÓW BYTOMIA ODRZ.

1.

DOBRYCHŁOP Ryszard, lat 52, zam. Bytom Odrzański

2.

WOŹNIAK Piotr Andrzej, lat 32, zam. Bytom Odrzański

3.

KOWALSKA Czesława Genowefa, lat 58, zam. Bytom Odrzański

Okręg Wyborczy Nr 2

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1.

MICHALSKA-TREŚCIŃSKA Justyna Joanna, lat 33, zam. Bytom Odrzański

Lista nr 13 – KWW MIŁOŚNIKÓW BYTOMIA ODRZ.

1.

SZCZYGIEŁ Ryszard, lat 64, zam. Bytom Odrzański

2.

NIŻNIKOWSKI Leszek Kazimierz, lat 54, zam. Bytom Odrzański

3.

CHMIELEWSKI Andrzej, lat 48, zam. Bytom Odrzański

Lista nr 14 – KWW ZOFIA JOLANTA FUDALI

1.

FUDALI Zofia Jolanta, lat 44, zam. Bytom Odrzański

Lista nr 15 – KOMITET WYBORCZY POLSKA P.

1.

HAJZLER Jan, lat 52, zam. Bytom Odrzański

Okręg Wyborczy Nr 3

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1.

KOPIECKI Marek Robert, lat 43, zam. Bytom Odrzański

2.

MARSZYCKI Tomasz Stanisław, lat 33, zam. Bytom Odrzański

Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

1.

TELEGA Arkadiusz Rafał, lat 36, zam. Bytom Odrzański

Lista nr 13 – KWW MIŁOŚNIKÓW BYTOMIA ODRZ.

1.

KONSEWICZ Franciszek, lat 66, zam. Bytom Odrzański

2.

MASZTALER Jerzy Stefan, lat 54, zam. Bytom Odrzański

3.

ZIELONKA Katarzyna, lat 46, zam. Bytom Odrzański

Okręg Wyborczy Nr 4

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1.

GÓRECKI Mariusz, lat 39, zam. Bytom Odrzański

2.

PERSZKE Piotr Andrzej, lat 41, zam. Bytom Odrzański

Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

1.

GIEMZA Elżbieta Wiesława, lat 55, zam. Bytom Odrzański

Lista nr 13 – KWW MIŁOŚNIKÓW BYTOMIA ODRZ.

1.

GORAJ Marek Tomasz, lat 34, zam. Bytom Odrzański

2.

RAPKE Ryszard Wacław, lat 51, zam. Bytom Odrzański

3.

DUBER Tomasz, lat 31, zam. Bytom Odrzański

Okręg Wyborczy Nr 5

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1.

RADOSZ Czesław, lat 55, zam. Bodzów

Lista nr 13 – KWW MIŁOŚNIKÓW BYTOMIA ODRZ.

1.

STĘPIEŃ Tadeusz Janusz, lat 57, zam. Bodzów

Okręg Wyborczy Nr 6

Lista nr 13 – KWW MIŁOŚNIKÓW BYTOMIA ODRZ.

1.

DOMAGAŁA Celina, lat 54, zam. Królikowice

Okręg Wyborczy Nr 7

Lista nr 13 – KWW MIŁOŚNIKÓW BYTOMIA ODRZ.

1.

TKACZYK Lilla Dorota, lat 45, zam. Wierzbnica

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

/-/ Jan Gryziec

Poprawiony: czwartek, 04 listopada 2010 15:41
 
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytomiu Odrzańskim PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 03 listopada 2010 12:35

KOMUNIKAT

Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytomiu Odrzańskim

z dnia 2 listopada 2010 r.

w sprawie terminu i miejsca przyznania jednolitych numerów listom kandydatów na radnych komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 64o ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz.1190), Miejska Komisja Wyborcza w Bytomiu Odrzańskim na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do Rady Miejskiej na obszarze jej właściwości, przyznaje numery:

- dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym.

Numery, o których mowa wyżej, Miejska Komisja Wyborcza w Bytomiu Odrzańskim przyznaje w drodze losowania.

Przyznanie numerów odbędzie się w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytomiu Odrzańskim, ul. Rynek 1 (pokój nr 8) w dniu 4 listopada 2010 r. o godz. 1300.

Informacja o przyznanych numerach zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie komunikatu w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej
w Bytomiu Odrzańskim oraz umieszczenie na stronie internetowej.

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

/-/ Jan Gryziec

 
<< pierwsza < poprzednia 51 52 53 54 55 56 następna > ostatnia >>

Strona 54 z 56