Zawiadomienie: "Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego ul. B. Krzywoustego 7 w Bytomiu Odrz" PDF Drukuj Email
Fundacja "Moje Miasto"
Wpisany przez GKM   
czwartek, 01 lipca 2010 08:00

Normal 0 21

Bytom Odrzański, dnia 25.06.2010 r.

Nasz znak: FMM-6/2010

Nr ogłoszenia o wszczęciu postępowania w BZP na portalu UZP: 149332-2010, z dnia 28.05.2010 r.

Zamawiający:

Fundacja „Moje Miasto”

Rynek 1,

67- 115 Bytom Odrzański,

tel. 068/38-84-022, faks 068/38-84-026

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. /

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informuję, że w prowadzonym przez Fundację „Moje Miasto” w Bytomiu Odrzańskim postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego ul. B. Krzywoustego 7 w Bytomiu Odrzańskim”.

Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) dokonał wyboru oferty nr 03, jako najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę:

ZAKŁAD DEKARSKO-BUDOWLANY

ADAM RYCZEK

ul. KRÓTKA 2 JACZÓW

67-200 Głogów

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta niniejszego Wykonawcy spełniła warunki udziału w postępowaniu oraz zawierała najniższą cenę, tj. 43 947,14 . brutto, według przyjętego kryterium –„100% cena” uzyskała maksymalną liczbę punktów 100.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli w niniejszym postępowaniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną oferentom, w przyjętym przez zamawiającego kryterium oceny – 100 % cena – przedstawia poniższa tabela:

Nr

oferty

Nazwa firmy, siedziba, adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

100 % cena

Razem pkt

w

przyjętym

kryterium

100 % cena

01

„Markulak”

Przemysław Markulak

Lubomyśl 62A

68-200 Żary

43 947,14:62 419,15=70,41

70,41

02

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Katarzyna Gawron

ul. Lipowa 9/1

59-400 Jawor

43 947,14:50 299,18=87,37

87,37

03

Zakład Dekarsko-Budowlany

Adam Ryczek

Jaczów, ul. Krótka 2

67-200 Głogów

43 947,14: 43 947,14=100

100

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bytomodrzanski.pl od dnia 25.06.2010r.

PREZES ZARZĄDU

(-) ELŻBIETA GRZESIAK