Zawiadomienie - Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego ul. Kożuchowska 7 w Bytomiu Odrzańskim PDF Drukuj Email
Fundacja "Moje Miasto"
Wpisany przez Administrator   
piątek, 13 lipca 2012 12:37

Bytom Odrzański, dnia 13.07.2012 r.

Nasz znak: FMM.1.2012

Nr ogłoszenia o wszczęciu postępowania w BZP na portalu UZP: 215646-2012 z dnia 22.06.2012 r.

Zamawiający:

Fundacja „Moje Miasto”

Rynek 1,

67- 115 Bytom Odrzański,

tel. 068/38-84-022, faks 068/38-84-026

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. / 

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w prowadzonym przez Fundację „Moje Miasto” w Bytomiu Odrzańskim postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego ul. Kożuchowska 7 w Bytomiu Odrzańskim

Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) dokonał wyboru oferty nr 01, jako najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę:

DEKARSTWO

ADAM REICHEL Sp. z o. o.

ul. Kamienna Droga 48

67-200 Głogów

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta niniejszego Wykonawcy spełniła warunki udziału w postępowaniu oraz zawierała najniższą cenę, tj. 64 991,11 . brutto, według przyjętego kryterium –„100% cena” uzyskała maksymalną liczbę punktów 100.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli w niniejszym postępowaniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną oferentom, w przyjętym przez zamawiającego kryterium oceny – 100 % cena – przedstawia poniższa tabela:

Nr oferty Nazwa firmy, siedziba, adres Wykonawcy Liczba pkt w kryterium 100 % cena Razem pkt w przyjętym kryterium 100 % cena
01 Dekarstwo Adam Reichel Sp. z o. o. ul. Kamienna Droga 48, 67-200 Głogów (64991,11:64991,11)x100x100%=100,00 100,00
02 Zakład Dekarsko-Budowlany Adam Ryczek Jaczów, ul. Krótka 2, 67-200 Głogów (64991,11:65939,08)x100x100%=98,56 98,56

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bytomodrzanski.pl od dnia 13.07.2012 r.

PREZES ZARZĄDU

(-) ELŻBIETA GRZESIAK

Bytom Odrzański, dnia 13.07.2012 r. Nasz znak: FMM.1.2012     Nr ogłoszenia o wszczęciu postępowania w BZP na portalu UZP: 215646-2012 z dnia 22.06.2012 r.     Zamawiający: Fundacja „Moje Miasto” Rynek 1, 67- 115 Bytom Odrzański,   tel. 068/38-84-022, faks 068/38-84-026 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. /   

ZAWIADOMIENIE

                  Informuję, że w prowadzonym przez Fundację „Moje Miasto” w Bytomiu Odrzańskim postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego ul. Kożuchowska 7 w Bytomiu Odrzańskim  Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) dokonał wyboru oferty nr 01, jako najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę:   DEKARSTWO  ADAM REICHEL Sp. z o. o. ul. Kamienna Droga 48 67-200 Głogów   Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta niniejszego Wykonawcy spełniła warunki udziału w postępowaniu oraz zawierała najniższą cenę, tj. 64 991,11 . brutto, według przyjętego kryterium –„100% cena” uzyskała maksymalną liczbę punktów 100. Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli w niniejszym postępowaniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną oferentom, w przyjętym przez zamawiającego kryterium oceny – 100 % cena – przedstawia poniższa tabela:    

Nr

oferty

Nazwa firmy, siedziba, adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

100 % cena

Razem pkt

w przyjętym kryterium 100 % cena
01 Dekarstwo Adam Reichel Sp. z o. o. ul. Kamienna Droga 48, 67-200 Głogów   (64991,11:64991,11)x100x100%=100,00   100,00
02 Zakład Dekarsko-Budowlany Adam Ryczek Jaczów, ul. Krótka 2, 67-200 Głogów   (64991,11:65939,08)x100x100%=100,00   98,56
Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bytomodrzanski.pl od dnia 13.07.2012 r.      PREZES ZARZĄDU (-) ELŻBIETA GRZESIAK Bytom Odrzański, dnia 13.07.2012 r. Nasz znak: FMM.1.2012     Nr ogłoszenia o wszczęciu postępowania w BZP na portalu UZP: 215646-2012 z dnia 22.06.2012 r.     Zamawiający: Fundacja „Moje Miasto” Rynek 1, 67- 115 Bytom Odrzański,   tel. 068/38-84-022, faks 068/38-84-026 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. /   

ZAWIADOMIENIE

                  Informuję, że w prowadzonym przez Fundację „Moje Miasto” w Bytomiu Odrzańskim postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego ul. Kożuchowska 7 w Bytomiu Odrzańskim  Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) dokonał wyboru oferty nr 01, jako najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę:   DEKARSTWO  ADAM REICHEL Sp. z o. o. ul. Kamienna Droga 48 67-200 Głogów   Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta niniejszego Wykonawcy spełniła warunki udziału w postępowaniu oraz zawierała najniższą cenę, tj. 64 991,11 . brutto, według przyjętego kryterium –„100% cena” uzyskała maksymalną liczbę punktów 100. Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli w niniejszym postępowaniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną oferentom, w przyjętym przez zamawiającego kryterium oceny – 100 % cena – przedstawia poniższa tabela:    

Nr

oferty

Nazwa firmy, siedziba, adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

100 % cena

Razem pkt

w przyjętym kryterium 100 % cena
01 Dekarstwo Adam Reichel Sp. z o. o. ul. Kamienna Droga 48, 67-200 Głogów   (64991,11:64991,11)x100x100%=100,00   100,00
02 Zakład Dekarsko-Budowlany Adam Ryczek Jaczów, ul. Krótka 2, 67-200 Głogów   (64991,11:65939,08)x100x100%=100,00   98,56
Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bytomodrzanski.pl od dnia 13.07.2012 r.      PREZES ZARZĄDU (-) ELŻBIETA GRZESIAK