PUNKT SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 15 maja 2014 13:48

UWAGA!

 

PUNKT SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

przy Oczyszczalni Ścieków w Bytomiu Odrzańskim

 

Poniedziałek – Czwartek     godz. 13.00 – 18.00

Piątek     godz. 11.00 – 20.00

Sobota                              godz. 9.00 – 20.00

 

PSZOK przyjmuje od mieszkańców wysegregowane odpady, m.in.:

 

-        papier i tektura (w tym opakowania),

-        metal (w tym opakowania),

-        szkło (w tym opakowania),

 

-        odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji + odpady zielone (trawa, liście),

-        zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych + zużyte baterie i akumulatory,

-        meble i inne odpady wielkogabarytowe,

-        odpady drzewne (gałęzie, drewno),

-        ograniczona ilość przeterminowanych leków i chemikaliów (do 10 kg na jednego mieszkańca rocznie),

-        ograniczona ilość odpady budowlane i rozbiórkowe (do 250 kg od jednego mieszkańca rocznie),

-        zużyte opony (do 4 szt. rocznie od jednego mieszkańca).