Konsultacje społeczne LGD Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 29 września 2022 12:14

Gmina Bytom Odrzański

Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie  rozpoczęło prace nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w proces budowy i opracowywania głównych założeń tego dokumentu.
W każdej gminie organizowane są spotkania.
Zachęcamy do włączenia się w proces kształtowania nowych wskaźników, określając potrzeby realizacji przyszłych działań.

PROGRAM SPOTKANIA:
1.    Przywitanie uczestników,
2.    Omówienie silnych i słabych stron gminy
3.    Omówienie szans i zagrożeń związanych z rozwojem gminy,
4.    Omówienie potrzeb rozwojowych mieszkańców,
5.    Omówienie potencjału gminy,
6.    Określenie celów rozwoju regionu, rezultatów oraz możliwych do realizacji działań i inwestycji w kolejnym okresie programowania.

SZCZEGÓŁY I TERMINY SPOTKAŃ:
1. GMINA BYTOM ODRZAŃSKI, "Bytom Odrzański/Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, al. Złotej Jesieni 1, 67-115 Bytom Odrzański", dnia 03.10.2022 godz. 14:00,

Razem decydujmy o przyszłości Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie.