Informację o wynikach przetargu PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 05 stycznia 2023 13:00

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2021.2213 t.j.) Burmistrz Bytomia Odrzańskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach przetargu.

Bytom Odrzański, dnia 05.01.2023 r.