„Pewny Brzeg”- integracja osób niepełnosprawnych z młodymi mieszkańcami Gminy Bytom Odrzański PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 19 sierpnia 2010 09:09

INFORMACJA O PROJEKCIE

Metryczka Wniosku:

Numer i nazwa Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej

Numer i nazwa Działania: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Numer konkursu: 1/POKL/7.3/2009

Tytuł projektu: „Pewny Brzeg”- integracja osób niepełnosprawnych z młodymi mieszkańcami Gminy Bytom Odrzański

Cele Główne :

Celem ogólnym projektu jest integracja 20 osób zdrowych  oraz 5 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Bytom Odrz. poprzez realizację działań / zajęcia modelarskie, zajęcia żeglarskie, wyjazdy integracyjne- regaty, pływanie  na łodziach szkoleniowych/ przez okres 5 miesięcy.

Cele Szczegółowe :

Cele szczegółowe to: odciągnięcie 25 uczestników/czek od zgubnych zachowań patologicznych, rozwijanie własnych zainteresowań uczestników/czek, kreowanie pozytywnych wartości uczestników/czek, zwiększanie tolerancji uczestników/czek, zwiększenie akceptacji przedstawicieli różnych grup społecznych -uczestników projektu, otwarcie uczestników projektu na interakcje ze społecznością lokalną.

Beneficjenci :

Grupą docelową jest 25 osobowa grupa mieszkańców Gminy Bytom Odrz. od 15 r..ż. (w tym 6-K i 14-M) oraz 5 osób niepełnosprawnych (1-K i 4-M). Zajęcia odbywają się w każdy piątek od godz. 16.00 do 19.00 w  MGOK- siedziba stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Przystań” w Bytomiu Odrzańskim. Osoby z ternu gminy mają zapewniony dowóz i odwóz na zajęcia oraz dla wszystkich uczestników przewidziane jest wyżywienie.

Rekrutacja uczestników projektu:

Do uczestnictwa w projekcie  zgłosiły  się osoby (kobiety i mężczyźni), od 15 roku życia z obszaru Gminy Bytom Odrzański, po wcześniejszym podpisaniu deklaracji uczestnictwa w projekcie. Z przyjętych deklaracji uczestnictwa w projekcie sporządzono  Listę Uczestników Projektu oraz Listę Rezerwową, na wypadek rezygnacji z projektu przez któregoś z  Beneficjentów Ostatecznych. Projekt realizowany jest od 01.06.2010r. do 30.10.2010r. Uczestnikami projektu są między innymi uczniowie Zespołu Szkół w Bytomiu Odrzańskim / 15 osób/.

Strona internetowa projektu:

Informacje szczegółowe oraz zdjęcia z działań projektowych na poniższej stronie: www.mbo.trixy.pl