Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 000931F w Bonowie PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
środa, 25 maja 2016 00:00

W dniu 25 maja 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubuskiego a Gminą Bytom Odrzański zawarto umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji:

 

„Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 000931F w Bonowie”

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Celem operacji polegającej na wykonaniu 0,420 km utwardzonej nawierzchni drogi gminnej Nr 000931F w Bonowie jest stworzenie warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego terenów wiejskich Gminy Bytom Odrzański poprzez wyeliminowanie barier komunikacyjnych.

Całkowite koszty operacji: 289.346,96 zł., w tym pomoc ze środków EFRROW: 184.111 zł. tj. 63,63%poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Zakres rzeczowy operacji obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- odwodnienie korpusu drogowego,

- podbudowy,

- nawierzchnia,

- roboty wykończeniowe,

- elementy ulic.

Zal 1. Tablica drogi lok 000931F w Bonowie-1