Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 000920 w Sobolicach PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
środa, 25 maja 2016 00:00

W dniu 25 maja 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubuskiego a Gminą Bytom Odrzański zawarto umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji:

 

„Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 000920 w Sobolicach”

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Celem operacji polegającej na zmianie na długości 0,660 km drogi gminnej Nr 000920F w Sobolicach jest zapewnienie równowagi w rozwoju obszarów wiejskich poprzez eliminowanie występujących barier komunikacyjnych.

Całkowite koszty operacji: 396.824,08 zł., w tym pomoc ze środków EFRROW: 252.499 zł. tj. 63,63%poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Zakres rzeczowy operacji obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- odwodnienie korpusu drogowego,

- podbudowy,

- nawierzchnie,

- oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

- elementy ulic.

Zal 1. Tablica drogi lok 000920F w Sobolicach-1