MODELOWA REWITALIZACJA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 22 sierpnia 2016 13:22

 Bytom Odrzański, dnia 22 sierpnia 2016 r.

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 12 sierpnia 2016 r. Gmina Bytom Odrzański podpisała z Województwem Lubuskim – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze umowę na udzielenie dotacji celowej na realizację projektu pn. „MODELOWA REWITALIZACJA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Projekt dotyczy opracowania nowego Programu Rewitalizacji w oparciu o „Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”, w którego zakres wchodzi:

Zadanie 1 Opracowanie analiz, ekspertyz, planów działań niezbędnych do opracowania Programu Rewitalizacji,

Zadanie 2 Opracowanie Programu Rewitalizacji,

Zadanie 3 Włączanie interesariuszy do prac nad opracowaniem Programu Rewitalizacji,

Zadanie 4 Zarządzanie projektem.

 

Głównym celem projektu jest przezwyciężenie występującego na zdegradowanym obszarze stanu kryzysowego, jednocześnie wprowadzając te tereny na ścieżkę trwałego rozwoju, warunkującego eliminowanie wszelkich negatywnych zjawisk społecznych, poprzez:

- przywrócenie wcześniej utraconych bądź nadanie wybranym obszarom/obiektom nowych funkcji,

- tworzenie miejsc spotkań,

- uporządkowanie przestrzeni w aspekcie urbanistycznym.

Program Rewitalizacji wykorzystywany będzie do koordynacji zintegrowanych działań, służących przeciwdziałaniu zdiagnozowanej sytuacji kryzysowej na obszarach zdegradowanych. Ponadto efekty projektu to: integracja społeczności lokalnej, wypracowanie standardów współpracy oraz partycypacji społecznej.

Całkowita wartość projektu: 69.700,00 zł. w tym:

- dotacja z Unii Europejskiej w wysokości: 62.730,00 zł., co stanowi 90% kosztów kwalifikowalnych,

- wkład własny Gminy w wysokości: 6.970,00 zł., co stanowi 10% kosztów kwalifikowalnych.

 

BURMISTRZ BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

(-) JACEK SAUTER