Zawiadomienie: "Remont elewacji budynku mieszkalnego ul. Dworcowa 9 w Bytomiu Odrzańskim" PDF Drukuj Email
Fundacja "Moje Miasto"
Wpisany przez Administrator   
środa, 18 sierpnia 2010 17:02

Bytom Odrzański, dnia 18.08.2010 r.

Nasz znak: FMM-9/2010

Nr ogłoszenia o wszczęciu postępowania w BZP na portalu UZP: 233976-2010, z dnia 02.08.2010 r.

Zamawiający:

Fundacja „Moje Miasto”

Rynek 1,

67- 115 Bytom Odrzański,

tel. 068/38-84-022, faks 068/38-84-026

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. /

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w prowadzonym przez Fundację „Moje Miasto” w Bytomiu Odrzańskim postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont elewacji budynku mieszkalnego ul. Dworcowa 9 w Bytomiu Odrzańskim

Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759.) dokonał wyboru oferty nr 01, jako najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę:

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

KAZIMIERZ MUSZ

ul. Wschodnia 6

66-100 Sulechów

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta niniejszego Wykonawcy spełniła warunki udziału w postępowaniu oraz zawierała najniższą cenę, tj. 149932,43 . brutto, według przyjętego kryterium –„100% cena” uzyskała maksymalną liczbę punktów 100.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli w niniejszym postępowaniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną oferentom, w przyjętym przez zamawiającego kryterium oceny – 100 % cena – przedstawia poniższa tabela:

 

Nr

oferty

Nazwa firmy, siedziba, adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

100 % cena

Razem pkt

w

przyjętym

kryterium

100 % cena

01

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Kazimierz Musz

ul. Wschodnia 6

66-100 Sulechów

149932,43 : 149932,43=100

100

02

ASPECT Sp. z o. o.

ul. Rynek 63

67-200 Głogów

149932,43 : 198944,01=75,36

75,36

 

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty – 149932,43 zł przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - tj. 95787,11 zł brutto.

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bytomodrzanski.pl od dnia 18.08.2010r.

PREZES ZARZĄDU

(-) ELŻBIETA GRZESIAK