Ułatwienia w meldunkach PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 23 maja 2013 11:02

Przypominamy, że od 1 stycznia br. zgodnie z art. 15a  ustawy z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz.U. z 2006r., Nr 139, poz. 933 ze zm.) wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać podczas jednej wizyty w urzędzie przy zgłaszaniu zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie.

Dokonując zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu, należy wypełnić i podpisać odpowiednio druk "Zgłoszenie pobytu stałego" lub "Zgłoszenie pobytu czasowego" i wskazać wpisując na tym druku adres lub adresy, z których ma nastapić wymeldowanie.