SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013/2014-ETAP II PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 17 marca 2014 09:26

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013/2014- ETAP II

- od 03.10.2013r. do dnia 31.01.2014r.

   Dnia 22.10.2013r. w ramach projektu, rozpoczęły się zajęcia rozwijające zdolności artystyczne „mały aktor”, a zajęcia rozwijające zdolności z języka niemieckiego rozpoczęły się 05.11.2013r. z udziałem rodziców. Rodzice uczestników zakwalifikowanych do projektu podpisali stosowne dokumenty: kartę uczestnictwa dziecka w proponowanych zajęciach, oświadczenia oraz deklaracje. Zostali też zapoznani z regulaminem projektu oraz stronami internetowymi, na których umieszczone są wszelkie informacje o projekcie i stosowne dokumenty, a także z planem poszczególnych zajęć.

   Działaniami projektowymi objęliśmy w Etapie II projektu 20 uczniów- 12 do zajęć artystycznych „mały aktor”/ w tym 3ch i 9 dz/ oraz 8 uczniów do zajęć językowych / 2chł i 6dz./.

   Zajęcia odbywały się zgodnie z podanym planem. Nauczyciele prowadzący zajęcia zostali wyłonieni z ogłoszenia na składanie ofert umieszczonego na stronach internetowych Gminy Bytom Odrzański oraz Zespołu Szkół. Po wyborze osób sporządzono stosowną notatkę i podpisano umowy zlecenia na realizację zajęć, z zastrzeżeniem, iż wynagrodzenia za pracę nauczyciele otrzymywać będą po wpłynięciu środków z EFS. Nauczycieli wyrazili zgodę i do tego czasu wykonywali prace społecznie wpisując swoje zajęcia na karcie pracy. Wynagrodzenie otrzymali w dniu 28.12.2011r. Na potrzeby zajęć językowych zakupiono materiały biurowe dla nauczycieli i dla uczestników, w tym pomoce dydaktyczne, które są na bieżąco wykorzystywane w pracy z uczniami. Zakupiono także materiały plastyczne oraz pomoce dydaktyczne, w tym stroje teatralne do zajęć artystycznych. W ramach tego etapu zakupiono pomoce na kwotę 24 115zł. W ramach zajęć wykonywano zdjęcia dokumentując ich przebieg. Można je obejrzeć na stronie internetowej www.bytomodrzanski.pl oraz www.zsbo.home.pl

 

Załączniki:
Pobierz ten plik (sprawozdanie za I półrocze.pdf)sprawozdanie za I półrocze.pdf[ ]4693 Kb