PODSUMOWANIE PROJEKTU „INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA..." PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 22 lipca 2014 13:23

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU

 

   „INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA

I WYCHOWANIA UCZNIÓW

KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

W GMINIE BYTOM ODRZAŃSKI” ETAP II

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Termin realizacji:

 • ETAP I -15.09.2011r. do 30.06.2013r.
 • ETAP II- 01.10-30.06.2014r.

Wysokość dofinansowania łącznie- 91 937,30:

 • ETAP I-76 615,30zł,w tym na pomoce dydaktyczne -24 115,30zł
 • ETAP II- 15 322,00, w tym na pomoce dydaktyczne – 10 072zł

Łącznie na pomoce pozyskano 34 187,30

 

Ilość uczestników łącznie- 155 uczniów:

-         w r. szk. 2011/2012- 68 uczniów klas I-III

-         w r. szk. 2012/2013- 67 uczniów klas I-III

-     w r. szk. 2013/2014- 20 uczniów klas I-III

W ramach projektu przez okres trzech lat były realizowane zajęcia:

W etapie I

 • dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji- 8 osób
 • dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych-8 osób
 • 20 uczniów klas I-III do zajęć logopedycznych dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy i korygujące wady wymowy,
 • 18 uczniów klas I-III do zajęć socjoterapeutycznych –terapia poprzez teatr-dla uczniów, którzy mają trudności w komunikacji społecznej,
 • 24 uczniów klas I-III do zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy z elementami muzykoterapii,

W etapie II

 • zajęcia rozwijające zdolności z języka niemieckiego dla 8 uczniów kl. II i III
 • zajęcia rozwijające zdolności artystyczne „mały aktor” dla 12 uczniów kl. I-III

1.Zajęcia rozwijające zdolności artystyczne- „mały aktor”
-prowadząca- mgr Katarzyna Zielonka

Zajęcia artystyczne rozpoczęły się dnia 22.10.2013r. Uczestnikami zajęć byli uczniowie klas I-III- 3 chłopców i 9 dziewczynek. Część zajęć prowadzonych była w klasie nr 11 w budynku szkoły przy ul. Kożuchowskiej 15 oraz na scenie Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury. Instruktor prowadził zajęcia wg własnego autorskiego programu dostosowanego do możliwości dzieci w młodszym wieku szkolnym. Zajęcia poprzedzone zostały spotkaniem z rodzicami i uzupełnieniem stosownej dokumentacji projektowej oraz wypełnieniem przez uczestników ankiet na rozpoczęcie zajęć. Uczniowie do zajęć zostali wyłonieni dzięki nauczycielom wychowawcom, którzy wytypowali, na podstawie obserwacji uczniów mających zdolności artystyczne, dykcję, zdolności wokalne, plastyczne do tego typu zajęć. W ramach zajęć opracowano i wyreżyserowano scenkę bożonarodzeniową - „Jasełka”, którą przedstawiono dla uczniów klas I-III dnia19.12.2013r. oraz mieszkańców Gminy Bytom Odrzański podczas Wigilii Miejskiej dla samotnych w dniu 20.12.2013r. Sztukę jasełkowa pokazano podczas XXIV Przeglądu Grup Kolędniczych i Jasełkowych w Nowej Soli w dniu 14.01.2014r., gdzie grupa otrzymała wyróżnienie.

W drugim półroczu trwania projektu realizowano dalszy ciąg programu, podczas którego dzieci miały okazję stworzyć własne maski, a także pracowały nad stworzeniem sztuki pt.  „O Koziołku Niematołku”, której fragment dzieci przedstawiły podczas BAT 25.05 dla  mieszkańców miasta oraz całą sztukę uczniom klas I-III oraz uczniom klas zerowych w dniu 03.06.2014r. z okazji Dnia Dziecka oraz dnia 16.06.2014r. dla rodziców i zaproszonych gości na podsumowaniu projektu.

Uczestnicy projektu bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach, co pięknie odzwierciedlili we frekwencji, która wyniosła prawie 99%. Wypełniając ankiety na początku i na końcu projektu wskazali swoją opinię dlaczego chcą uczestniczyć w zajęciach tego typu- uzasadnienia to: głównie dlatego, żeby móc rozwijając swoje zdolności, pokonać tremę, nauczyć się poprawnie wymawiać słowa, a także po prostu bawić się w teatr ogrywając różne role. W ankiecie podsumowującej zajęcia wszystkie dzieci w 100% odpowiedzieli na pytania pozytywnie, na tak. Pytania dotyczyły uczestnictwa, rozwijaniu osobowości, pokonaniu tremy, wykorzystania zakupionych pomocy- strojów, materiałów artystycznych do wspólnego wykonywania scenografii czy kostiumów. Zdjęcia z zajęć można będzie obejrzeć na stronach internetowych Zespołu Szkół oraz Gminy.

 

2.Zajęcia rozwijające zdolności z języka niemieckiego
-prowadząca- mgr Magdalena Siekierkowska- Maliszewska

 • Zajęcia kształtujące i rozwijające zdolności i umiejętności językowe - język niemiecki realizowane były z udziałem ucz. klas drugich i trzecich -2ch i 6 dz. Celem zajęć nauki języka niemieckiego w pierwszym etapie kształcenia było wspieranie i rozwijanie wszechstronnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem naturalnych uzdolnień, zainteresowań, możliwości dzieci i tempa pracy zespołu uczniów. Aktywność uczniów ukierunkowana była na :
 • kształtowanie i rozwijanie umiejętności językowych – mówienia, słuchania, czytania i pisania, umożliwienie uczniom poznawania języka niemieckiego w aktywny i kreatywny sposób, za pomocą wszystkich zmysłów,
 • umożliwienie uczniom komunikowanie się w języku niemieckim w typowych dla „świata dziecka” sytuacjach,
 • motywowanie uczniów do nauki i zachęcanie do częstego posługiwania się językiem niemieckim,
 • rozwijanie umiejętności słuchowych obejmujących rozumienie prostych poleceń związanych z sytuacją w klasie, prostych pytań i zdań w ramach poznanego słownictwa tematycznego,
 • kształtowanie umiejętności czytania zwrotów i prostych zdań,
 • kształtowanie i rozwijanie umiejętności zapisu graficznego poznanego słownictwa tematycznego,
 • doświadczanie przez uczniów sukcesów w trakcie realizacji zajęć,
 • rozwijanie w uczniach wiary we własne siły i możliwości poznawcze

Zajęcia projektowe przyczyniły się do rozwinięcia u uczestników zdolności z języka niemieckiego oraz zdolności artystycznych- teatralnych, nauczyły wiary we własne siły. A zajęcia prowadzone z wykorzystaniem zakupionych pomocy pomogły w lepszym stopniu nabywać różnorodne umiejętności. Dziękujemy za pomoc wszystkim, którzy pomogli w realizacji tego, trwającego trzy lata , projektu.

Zdjęcia z projektu- etap II będzie można zobaczyć na stronie Gminy i Szkoły w zakładce PROJEKTY.

Koordynator

mgr Katarzyna Zielonka