Unowocześnienie systemu ochrony przeciwpożarowej Gminy Bytom Odrzański PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
środa, 21 listopada 2012 08:44

logo_lrpo

Gmina Bytom Odrzański pozyskała w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dofinansowanie projektu pn. "Unowocześnienie systemu ochrony przeciwpożarowej Gminy Bytom Odrzański - rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej"

Nazwa programu operacyjnego:
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Numer i nazwa Priorytetu w ramach LRPO:
Priorytet 3 Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego
Numer i nazwa Działania w ramach Priorytetu LRPO
Działanie 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego

Umowa o dofinansowanie została podpisna w dnia 3 października 2012 r. W imieniu Województwa Lubuskiego umowę podpisała Marszałek Województwa Lubuskiego Pani Elżbieta Polak, natomiast Gminę Bytom Odrzański reprezentował Burmistrz Jacek Sauter.

Całkowita wartość projektu to 2.977.821,81 zł, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w 2.412.807,36 zł (85%), natomiast wkład własny 425.789,54 zł.

Przedmiotem projektu jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z instalacjami: wodociągową, gazową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz z zagospodarowaniem terenu, jak również wyposażenie OSP w motopompy przenośnej (wydajność Q = 1650 l/min), syreny dachowej (moc wyjściowa = 600 W, ciśnienie dźwięku 1090dB), terenowego pojazdu czterokołowego do szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych na terenach niedostępnych oraz drabiny słupkowej (wysokość 3100 mm). Inwestor przewidział modernizację istniejącego parterowego budynku Remizy Straży Pożarnej poprzez nadbudowę obiektu istniejącego i dobudowę nowego budynku:

  1. Parterową nadbudowę przewidziano nad pomieszczeniami garażowymi, zaś piętrową nadbudowę nad pomieszczeniami z podpiwniczeniem, dobudowę nowego piętrowego budynku przewidziano od strony elewacji południowej;
  2. Rozbudowa i nadbudowa przewidziana jest do wykonania z tradycyjnych powszechnie stosowanych materiałów z prefabrykowanymi stropami żelbetowymi;
  3. W opracowaniu konstrukcyjnym podzielono projektowany obiekt na trzy budynki;
  • budynek „A” to parterowa nadbudowa nad istniejącymi pomieszczeniami garażowymi,
  • budynek „B” to piętrowa nadbudowa nad pomieszczeniami socjalnymi z istniejącym podpiwniczeniem;
  • budynek „C” to nowy, do wybudowania piętrowy obiekt z klatką schodową wraz z szybem windowym.

Zakończenie inwestycji zaplanowano na IV kwartał 2013 r.