Remont remizy OSP PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 27 stycznia 2014 16:12

Gmina Bytom Odrzański pozyskała w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dofinansowanie projektu pn. "Unowocześnienie systemu ochrony przeciwpożarowej Gminy Bytom Odrzański - rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej"

Nazwa programu operacyjnego:
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Numer i nazwa Priorytetu w ramach LRPO:
Priorytet 3 Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego
Numer i nazwa Działania w ramach Priorytetu LRPO
Działanie 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego

Umowa o dofinansowanie została podpisna w dnia 3 października 2012 r. W imieniu Województwa Lubuskiego umowę podpisała Marszałek Województwa Lubuskiego Pani Elżbieta Polak, natomiast Gminę Bytom Odrzański reprezentował Burmistrz Jacek Sauter.

Całkowita wartość projektu to 2.977.821,81 zł, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w 2.412.807,36 zł (85%), natomiast wkład własny 425.789,54 zł.