Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 100236F i 100252F ul. Słonecznej PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
środa, 25 maja 2016 00:00

W dniu 25 maja 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubuskiego a Gminą Bytom Odrzański zawarto umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji:

 

„Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 100236F i 100252F ul. Słonecznej

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Celem operacji polegającej na zmianie nawierzchni na długości 0,280 km drogi gminnej Nr 100236F – ul. Słoneczna w Bytomiu Odrzańskim jest wspieranie lokalnego rozwoju poprzez wyeliminowanie barier i utrudnień komunikacyjnych.

Całkowite koszty operacji: 351.415,43 zł., w tym pomoc ze środków EFRROW: 223.605 zł. tj. 63,63%poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Zakres rzeczowy operacji obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- odwodnienie korpusu drogowego i urządzenia obce,

- podbudowa,

- nawierzchnia,

- elementy ulic.

Zal 1. Tablica drogi lok 100236F - ul.Słoneczna-1