Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 100250F i 100252Fw Bytomiu Odrzańskim PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
środa, 25 maja 2016 00:00

W dniu 25 maja 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubuskiego a Gminą Bytom Odrzański zawarto umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji:

 

„Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 100250F i 100252Fw Bytomiu Odrzańskim”

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Celem operacji polegającej na zmianie nawierzchni na długości 0,140 km drogi gminnej Nr 100250F i 100252F w Bytomiu Odrzańskim jest wspieranie lokalnego rozwoju poprzez wyeliminowanie barier i utrudnień komunikacyjnych.

Całkowite koszty operacji: 73.456,27 zł., w tym pomoc ze środków EFRROW: 46.740 zł. tj. 63,63%poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Zakres rzeczowy operacji obejmuje:

- podbudowa,

- nawierzchnie,

- elementy ulic.

 Zal 1. Tablica drogi lok 100250F 100252F