Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 100213 ul. Szkolnej PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
środa, 25 maja 2016 00:00

W dniu 25 maja 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubuskiego a Gminą Bytom Odrzański zawarto umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji:

 

„Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 100213 ul. Szkolnej”

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Celem operacji polegającej na zmianie nawierzchni na długości 0,120 km drogi gminnej Nr 100213F – ul. Szkolnej w Bytomiu Odrzańskim jest wspieranie lokalnego rozwoju poprzez eliminowanie barier i utrudnień komunikacyjnych.

Całkowite koszty operacji: 178.767,55 zł., w tym pomoc ze środków EFRROW: 113.749 zł. tj. 63,63%poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Zakres rzeczowy operacji obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- odwodnienie korpusu drogowego,

- podbudowy,

- nawierzchnia,

- oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

- elementy ulic.

Zal 1. Tablica drogi lok 100213F - ul.Szkolna-1