Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 100214 ul. Topolowej PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
środa, 25 maja 2016 00:00

W dniu 25 maja 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubuskiego a Gminą Bytom Odrzański zawarto umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji:

 

„Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 100214 ul. Topolowej”

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Celem operacji polegającej na zmianie nawierzchni na długości 0,115 km drogi gminnej Nr 100214F – ul. Topolowa w Bytomiu Odrzańskim jest wspieranie lokalnego rozwoju poprzez eliminowanie barier i utrudnień komunikacyjnych.

Całkowite koszty operacji: 188.493,70 zł., w tym pomoc ze środków EFRROW: 119.938 zł. tj. 63,63%poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Zakres rzeczowy operacji obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- podbudowy,

- nawierzchnia,

- oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

- elementy ulic.

Zal 1. Tablica drogi lok 100214F - ul.Topolowa-1