Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 000955F w Królikowicach PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
środa, 25 maja 2016 00:00

W dniu 25 maja 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubuskiego a Gminą Bytom Odrzański zawarto umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji:

 

„Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 000955F w Królikowicach”

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Celem operacji polegającej na wykonaniu 0,400 km utwardzonej nawierzchni drogi gminnej Nr 000955F w Królikowicach jest wzrost poziomu życia mieszkańców poprzez wyeliminowanie utrudnień w dostępie do usług publicznych – centrum sportowo-rekreacyjnego.

Całkowite koszty operacji: 316.593,02 zł., w tym pomoc ze środków EFRROW: 201.448 zł. tj. 63,63%poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Zakres rzeczowy operacji obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- podbudowy,

- nawierzchnia,

- oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

- elementy ulic.

Zal 1. Tablica drogi lok 000955F w Królikowicach-1