Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 000968F w Wierzbnicy PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
środa, 25 maja 2016 00:00

W dniu 25 maja 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubuskiego a Gminą Bytom Odrzański zawarto umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji:

 

„Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 000968F w Wierzbnicy”

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Celem operacji

obejmującej zmianę nawierzchni na długości 0,135 km drogi gminnej Nr 000968F w Wierzbnicy jest stworzenie warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego terenów wiejskich gminy Bytom Odrzański poprzez wyeliminowanie barier komunikacyjnych .

 

Całkowite koszty operacji: 121.334,93 zł., w tym pomoc ze środków EFRROW: 77.205 zł. tj. 63,63%poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

 

Zakres rzeczowy operacji obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- odwodnienie korpusu drogowego,

- podbudowy,

- nawierzchnia,

- roboty wykończeniowe,

- oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

- elementy ulic.

Zal 1. Tablica drogi lok 000968F w Wierzbnicy-1