Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 000908F w Popowie PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
środa, 25 maja 2016 00:00

W dniu 25 maja 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubuskiego a Gminą Bytom Odrzański zawarto umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji:

 

„Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 000908F w Popowie”

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Celem operacji obejmującej przebudowę 0,490 km nawierzchni drogi gminnej Nr 000908F w m. Popowo jest zapewnienie zrównoważonego Rozwoju obszarów wiejskich przez udrożnienie sieci dróg umożliwiających mieszkańcom pełny dostęp do usług publicznych świadczonych przez Gminę – edukacja, zdrowie, kultura .

 

Całkowite koszty operacji: 285.637,89 zł., w tym pomoc ze środków EFRROW: 181.751 zł. tj. 63,63%poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

 

Zakres rzeczowy operacji obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- odwodnienie korpusu drogowego,

- podbudowy,

- nawierzchnia,

- roboty wykończeniowe,

- oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa

Zal 1. Tablica drogi lok 000908F w Popowie-1