Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 100201F ul. Akacjowa PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
środa, 25 maja 2016 00:00

W dniu 25 maja 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubuskiego a Gminą Bytom Odrzański zawarto umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji:

 

„Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 100201F ul. Akacjowa”

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Celem operacji polegającej na przebudowie 0,120 km drogi gminnej nr 100201F-ul.Akacjowej w Bytomiu Odrzańskim jest wspieranie lokalnego rozwoju poprzez eliminowanie występujących barier komunikacyjnych.

 

 

Całkowite koszty operacji: 203.988,49 zł., w tym pomoc ze środków EFRROW: 129.797 zł. tj. 63,63%poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

 

Zakres rzeczowy operacji obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- odwodnienie korpusu drogowego i urządzenia obce,

- podbudowy,

- nawierzchnia,

- elementy ulic.

Zal 1. Tablica drogi lok 100201F - ul.Akacjowa-1