Modernizacja i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wierzbnicy Gmina Bytom Odrzański PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 29 kwietnia 2019 14:27

W dniu 10 lipca 2018 r. zawarto pomiędzy Gminą Bytom Odrzański, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze umowę dotacji oraz umowę pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wierzbnicy Gmina Bytom Odrzański, działka nr 1751”.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 1.253.985,00 zł, w tym dotacja w wysokości: 203.900,00 zł., natomiast pożyczkę otrzymano w wysokości: 815.600,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- modernizację i przebudowę stacji uzdatniania wody.

 

Poprzez realizację zadania został osiągnięty następujący efekt ekologiczny:

- zwiększenie produkcji wody,

- zwiększenie wydajności SUW,

- poprawa jakości wody dostarczanej odbiorcom.