Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap III PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
sobota, 07 stycznia 2017 11:43

Rew

W dniu 19 grudnia 2016 r. pomiędzy Województwem Lubuskim, a Gminą Bytom Odrzański zawarto umowę nr RPLB.09.02.01-08-0006/16-00 o dofinansowanie projektu pt. „Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap III”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – lubuskie 2020, Działanie 9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT.

 

Całkowita wartość zadania: 11.129.160,37 zł., w tym:

- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 8.252.300,13 zł.,

- z budżetu Państwa: 1.100.306,69 zł.,

- wkład własny Beneficjenta (Gminy): 1.776.553,55 zł.

 

Zakres prac w szczególności obejmuje:

- przebudowę bytomskiej starówki,

- budowę Dziecięcego Parku Marzeń przy ul. Kościelnej,

- przebudowę terenów wokół szkół (ul. Kościelna, ul. Kożuchowska),

- remont dachu kościoła Rzymsko-Katolickiego ,

- monitoring miejski,

- adaptację budynku przy ul. Dworcowej 1 z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych.