Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szczaniec, Sulęcin, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Szprotawa, i Otyń PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 05 stycznia 2021 10:50

logoUE

Informuję, że w dniu 18 grudnia 2020 r. podpisano umowę o dofinasowanie projektu pt.:

 

„Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szczaniec, Sulęcin, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Szprotawa, i Otyń”

 

W ramach Osi priorytetowej 4 „Środowisko i kultura”

Działanie 4.1. „Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom”

Całkowita wartość projektu: 10 146 615,98 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 10 146 615,98 PLN

Kwota dofinansowania: 8 624 623,58 - 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym:

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie: 8 624 623,58 PLN

Główny cel projektu:

 

Poprawa efektywności zapobiegania zdarzeniom powodującym zagrożenie środowiska naturalnego, życia i mienia mieszkańców oraz likwidacji ich skutków na obszarze gmin partnerskich i województwa lubuskiego

 

Cele szczegółowe:

 

- poprawa możliwości podejmowania sprawnych działań z zakresu ratownictwa pożarowego, wodnego i technicznego (w tym w odpowiedzi na zagrożenia powodziowe, pożarnicze i inne),

- zmniejszenie czasu reakcji na występujące zagrożenia powodziowe, pożarowe oraz inne nagłe zdarzenia i katastrofy na obszarze gmin partnerskich i regionu,

- poprawa stanu sprzętu ratowniczego jednostek OSP gmin partnerskich, w tym znajdujących się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

 

Przedmiotem projektu są działania poprawiające bezpieczeństwo pożarowe oraz powodziowe, poprzez inwestycje z zakresu doposażenia jednostek ratowniczych oraz infrastruktury przeciwpowodziowej, w tym:

1.Gmina Bytom Odrzański: pojazd wraz ze specjalistycznym sprzętem do likwidacji zagrożeń dla środowiska i ratownictwa wodnego, samochód strażacki (do 17 ton), skuter wodny z przyczepą transportową oraz platformą ratowniczą czerwoną,

2.Gmina Sulęcin: średni samochód specjalny pożarniczy ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem do ratownictwa wodnego,

3.Gmina Szprotawa: 2 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze z wyposażeniem do ratownictwa wodnego, 2 zintegrowane systemy alarmowania i ochrony ludności,

4.Gmina Nowe Miasteczko: średni samochód ratowniczo-gaśniczy,

5.Gmina Otyń: ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy,

6.Gmina Drezdenko: średni samochód ratowniczo-gaśniczy, w tym z wyposażeniem do ratownictwa technicznego i wodnego,

7.Gmina Kostrzyn nad Odrą – lekki samochód specjalny ratownictwa wodnego ze specjalistycznym wyposażeniem,

8.Gmina Szczaniec: lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem do ratownictwa technicznego i medycznego.

 

 

Okres realizacji projektu:

1)rozpoczęcie realizacji: 30 października 2018 r.

2)zakończenie rzeczowe: 31 maja 2022 r.

3)zakończenie finansowe: 30 czerwca 2022 r.