Rozbudowa przystani rzecznej nad Odrą w Bytomiu Odrzańskim – etap III PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 07 stycznia 2018 13:14

Leader

 

"EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE"

 

W dniu 18 grudnia 2017 r. pomiędzy Województwem Lubuskim, a Gminą Bytom Odrzański zawarto umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. „Rozbudowa przystani rzecznej nad Odrą w Bytomiu Odrzańskim – etap III”.

Przedsięwzięcie współfinansowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: dostęp do zmodernizowanej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez rozbudowę przystani rzecznej nad Odrą w Bytomiu Odrzańskim

 

Całkowity koszt operacji: 300.000 zł., w tym pomoc z EFRROW: 190.890 zł. tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Zakres rzeczowy operacji obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty budowlane.