Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 000911F w Sobolicach PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
środa, 25 maja 2016 11:22

W dniu 25 maja 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubuskiego a Gminą Bytom Odrzański zawarto umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji:

„Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 000911F w Sobolicach”

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: celem operacji polegającej na zmianie na długości 0,390 km nawierzchni drogi gminnej nr 000911F w Sobolicach, jest zapewnienie równowagi w rozwoju obszarów wiejskich poprzez wyeliminowanie występujących barier komunikacyjnych.

Całkowite koszty operacji: 294.304,57 zł., w tym pomoc ze środków EFRROW: 187.265 zł. tj. 63,63%poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Zakres rzeczowy operacji obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego,

- podbudowa,

- nawierzchnie,

- roboty wykończeniowe,

- elementy ulic.

Zal 1. Tablica drogi lok 000911F w Sobolicach-1