Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 000913F w Małaszowicach PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
środa, 25 maja 2016 00:00

W dniu 25 maja 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubuskiego a Gminą Bytom Odrzański zawarto umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji:

„Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 000913F w Małaszowicach”

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Celem operacji polegającej na wykonaniu 0,450 km utwardzonej nawierzchni drogi gminnej Nr 000913F w Małaszowicach jest stworzenie warunków do Rozwoju społeczno-gospodarczego terenów wiejskich Gminy Bytom Odrzański poprzez wyeliminowanie barier komunikacyjnych.

Całkowite koszty operacji: 248.316,82 zł., w tym pomoc ze środków EFRROW: 158.003 zł. tj. 63,63%poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Zakres rzeczowy operacji obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- odwodnienie korpusu drogowego,

- podbudowa,

- nawierzchnie,

- roboty wykończeniowe,

- oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa.

Zal 1. Tablica drogi lok 000913F w Małaszowicach-1